Privacy- en cookieverklaring

De onderstaande privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Efter de heide, Burgummerdaam 28, 9251GD Burgum.

Versie: november 2018, gebaseerd op privacyverklaring ICTWaarborg oktober 2017

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Efter de heide in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Efter de heide gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

  • De uitvoering van de order overeenkomst, transacties en/of diensten;
  • Contact opnemen met de gebruiker als deze het contactformulier invult of op een andere wijze contact opneemt.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat je deze niet bij elke order opnieuw hoeft in te vullen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens van jou:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • IBAN;
  • BTW-nummer;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijk & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen.

Cookies

Efter de heide zal enkel cookies plaatsen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.